Bæredygtig omstilling skal plantes i hjertet af virksomheden

Bæredygtig omstilling er ikke blot et nødvendigt onde – men kan med den rette investering blive en kilde til at føle fællesskab om et større formål, mening i ens arbejdsliv, håb og tillid, kreativitet og inspiration. Det er en invitation til et radikalt skifte i måden, virksomheder drives på.

Skal Jeres virksomhed
eller organisation

GÅ MED

den grønne omstilling

– eller skal den GÅ FORREST?

Du er leder, HR-konsulent eller bæredygtighedschef i en nytænkende og modig organisation. Du har forstået og mærker i stigende grad, at et paradigmeskifte i erhvervslivet er i gang og at bæredygtighed er et vilkår i fremtiden. De unge søger mod arbejdspladser, hvor de kan gøre en forskel. Investorer kigger efter virksomheder, hvis bæredygtighedsprofil er autentisk og synlig i hele værdikæden. Du forstår, at det er et problem hvis arbejdsgange og produktion ændres uden at virksomhedens medarbejdere og ledere ændrer deres tankegang og mindset i en mere bæredygtig retning. Hjertet, tankegangen og adfærden må hænge sammen, hvis bæredygtigheden skal være autentisk og troværdig.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Du er klar over, at bæredygtighed er et vilkår, og at fremtiden kræver modige dynamiske virksomheder med hjertet på rette sted. Du ønsker hjælp til at alle lag i virksomheden bliver bæredygtige. Ikke blot i adfærd og på papiret. Men også at selve bevidstheden i organisationen bliver bæredygtig. At impulsen til bæredygtighed når helt ind i tankegangen og hjertet af din organisation og bliver så indgroet, at bæredygtigt adfærd er en naturlig konsekvens.

Selv om I som virksomhed er godt i gang med den grønne omstilling, føler du måske at bæredygtighedsagendaen kunne tages videre i din virksomhed. At omstillingen rummer dybe potentialer for ikke blot at omstille sig til kravene om bæredygtighed men også at udvikle sig og vokse MED kravene fra virksomhedens stakeholders.

Måske erfarer du, at dine medarbejdere og ledelsespartnere har bevidsthed om og motivation for bæredygtighed – men på mange forskellige niveauer. Du har brug for, at alle går samme vej og at der skabes synergi og positiv energi omkring den bæredygtige omstilling

Bæredygtig omstilling i virksomheden

Du forstår, at bæredygtighed handler om MENNESKER. Og din virksomhed er intet uden menneskerne i den.

Bæredygtig omstilling
i virksomheden

Du forstår, at bæredygtighed handler om MENNESKER. Og din virksomhed er intet uden menneskerne i den.

baeredygtig-omstilling-hjaelp

I Bæredygtig Bevidsthed er vi specialiserede i det man kunne kalde INDERSIDEN af bæredygtighed

Bæredygtig Bevidsthed handler om at udvikle et bæredygtigt MINDSET i organisationen, så I skaber løsninger og forandringer som i sig selv er bæredygtige – også i fremtiden.

Ved ikke kun at ændre adfærden men også kultur og mindset, undgår I at spilde tid og energi på kortsigtede og overfladiske forandringer, som der med ikke er konkurrencedygtige i fremtiden.

Ofte ved vi godt, hvad det rigtige at gøre er, men vi gør det ikke. I dette spændingsfelt arbejder bæredygtighedspsykologien. Erkendelse og viden er ikke nok. I Bæredygtig Bevidsthed skaber vi forandring igennem oplevelse og starter en bevægelse fra hoved til hjerte og ud i handling.

Bæredygtighed dækker som begreb over mange forskellige ting. Vores tilgang til bæredygtighed handler om at skabe bæredygtig adfærd gennem at skabe øget oplevet forbundethed med naturen. Ikke som en abstrakt tanke eller en gåtur i frokostpausen men som et reelt oplevet vilkår i menneskers hverdag. Vi ER natur, og jo mere i kontakt, vi er med dette vilkår, jo mere mening giver det at passe på kloden og på os selv. Jo mere bliver bæredygtig adfærd DET NATURLIGE VALG.

Hvis du vil se, hvad det mere konkret indebærer,

Vores tilgang til samarbejdet

Vi vægter en jordbundenhed, klarhed samt ro og nærvær i samarbejdet med Jer.

Vi møder Jer der, hvor I er – og hjælper Jer videre. Uanset om bæredygtighed hos Jer endnu kun er en vision på Jeres hjemmeside eller er en omfattende strategi, som allerede er i gang, hjælper vi Jer til at tage det næste skridt i processen igennem løsninger, som møder Jeres behov og virkelighed.

Vi tror ikke på løftede pegefingre men på at bæredygtig forandring bedst drives frem af håb, tillid, kreativitet og brændende kærlighed. For slet ikke at tale om en lille smule humor og selvironi, for arbejdet med bæredygtighed kan også blive en tand for alvorligt.

I et samarbejde med Bæredygtig Bevidsthed kan vi ikke love, at I ikke får jord under neglene og græs imellem tæerne. For vi tror på, at forandring skabes igennem nye oplevelser og erfaringer. Bæredygtighed skal mærkes og leves hver dag, så vi til sidst ikke behøver tale om bæredygtighed længere.

vores verdenssyn

A system is not sustainable, if any part of it is unsustainable.

Alt er forbundet. Mennesket er en del af naturen, biosfæren. Vi er ikke hævet over naturen. Vi ER natur. Og vi er dybt forbundne med hinanden. Helt konkret, hver dag. Det ved vi godt, og alligevel oplever vi det tit anderledes med store konsekvenser for naturen, dyr, planter og mennesker. I Bæredygtig Bevidsthed tror vi på, at oplevelsen af forbundethed er afgørende for langsigtet bæredygtig omstilling. I forskningen kaldes det Interconnectedness, Human-Nature-Connection. Uanset hvad vi kalder det, er det en central del af forandringsskabelse i Bæredygtig Bevidsthed.

Bæredygtig Bevidsthed er startet og drives af Louise Lykke Kronstrand, hvor fra hun samarbejder med gode kollegaer som hver især bidrager med deres særlige viden og kompetencer.

Louise er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2007 og er autoriseret af Psykolognævnet.

Hun har mangeårig erfaring med undervisning og forandringsprocesser igennem sit arbejde med over 1000 mennesker igennem tiden. Hun har blandt andet arbejdet i 9 år ved Aarhus Universitetshospital med personer med alvorlig og langvarig stress samt arbejdet med mindfulness og stress i regi af egen virksomhed.

Hun har uddannet sig som mindfulness-instruktør fra Århus Universitet samt Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School.

Teoretisk og fagligt inspireres hun af adfærdspsykologien samt systemisk teori. Hun er efteruddannet indenfor Regenerativ Ledelse af Laura Storm ved Ledernes Kompetencecenter.

Louise tror på, at dybe vedvarende forandringer kræver, at vi kender os selv, ved hvor vi står i vejen for forandring – samt at forståelse og viden kobles med krop og hjerte. Louise arbejder for at hjælpe medarbejdere og ledere med at øge den indre bæredygtighed, i form af fysisk og psykisk selvomsorg samt indre energi-økonomi. Fordi krop og natur er dybt forbundne.

baeredygtig-omstilling-louise-kronstrand

Om Louise