GrønNE FODSPOR

Organisationsudvikling

Forløbet her tager afsæt i teori om Teori-U, som benyttes som afsæt for at skabe og implementere et bæredygtigt mindset, som skal danne grobund for kraftfulde og langvarige bæredygtige vaner i organisationen.

Forløbet består af 5 elementer og involverer relevante medarbejdere samt ledelse.

1

At skabe et fælles afsæt

Rammesætning

Et fælles oplæg med os og ansvarlig afdelingsleder samt eventuel bæredygtighedschef eller HR-chef.

Forberede dem på, at formålet med forløbet er, at vi skal have deres gode ideer og inputs til at skabe mere bæredygtig omstilling.

  • Og der med også i verden
  • Fordi virksomhedens/organisationens output har en afgørende effekt ift klimaet, på godt og ondt.
  • Og fordi det, de gør som medarbejdere betyder noget for virksomheden. Den bæredygtige omstilling kan ikke ske uden medarbejderne.

Forberede dem på, at vi kommer til at gå rundt iblandt dem og eventuelt stiller dem nogle spørgsmål for bedre at kunne forstå deres hverdag.

2

Indsamle data

og forstå deres virkelighed

Gå rundt og snakke med dem, observere deres hverdag

Indsamle data – interviewe dem

Hvad er barriererne ift bæredygtig omstilling? Hvad er bæredygtighed for dem? Hvordan ser de deres egen personlige indflydelse? Hvordan ser de virksomhedens indflydelse og ansvar? Hvordan lyder deres mest pessimistiske stemme? Hvad kan motivere dem? Hvad skulle der til for at bæredygtighed blev en positiv udfordring?

3

GRØN GNIST

1 dags workshop med medarbejderne

Formål
At bevæge os dybere ind i VÆRDIER, MOTVIATION og BARRIERER

At aktivere deres viden og kreativitet ift. at generere konkrete ideer til grønne fodspor i virksomheden

Udkrystallisere ideer, som kan afprøves og evalueres på i den kommende tid

4

Handle på

og afprøve ideerne

De grønne initiativer fra workshoppen implementeres og efterprøves i hverdagen

Der evalueres på effekten af de konkrete tiltag

5

Fra gnist til den evige ild

Halv-dags workshop med medarbejderne

Evaluere, konsolidere, videreudvikle på ideerne

Teori og øvelser fra Atomic Habits

Formål:
At bevæge os fra læring og indsigt til vedvarende vaner

Kontakt os for en uforpligtende snak om et Forløb med fokus på den indre bæredygtighed for medarbejdere og ledelse