Grøn omstilling

Vi hjælper, når bæredygtig omstilling skal komme fra hjertet

Få hele
virksomheden
med på

den grønne
omstilling

i en travl hverdag

Mange virksomheder har i denne tid et stort ønske om aktivt at gå med det paradigmeskifte, som er i gang ift. bæredygtig omstilling. Og mange forstår nødvendigheden af at virksomhedens kultur og mind-set også transformeres for, at den bæredygtige omstilling kommer helt ind i hjertet af virksomheden og bliver autentisk og langtidsholdbar.

Samtidig kan det virke som en uoverskuelig proces. Og den indre del af bæredygtig omstilling forsvinder måske nemt eller nedprioriteres i en travl hverdag, hvor mange ydre krav skal honoreres.

Grøn omstilling

En bæredygtig omstilling kræver at dine medarbejdere er med ombord og arbejder for det fælles bedste mål

Gå forrest – og få dine medarbejdere med
på den bæredygtige forandring

Gå forrest – og få dine medarbejdere med på den bæredygtige forandring

Hos Bæredygtig Bevidsthed tilbyder vi forskellige ydelser i forskellige lag af organisationen, som alle har til formål at skabe et bæredygtigt mindset i virksomheden og plante det dybt i virksomhedens hjerte.

Her kan du se et eksempel på et samlet forløb, bestående af forskellige elementer i forskellige lag af virksomheden.

Et forløb har en typisk tidsramme på 5-6 måneder og kan med fordel tilrettelægges i samarbejde med virksomhedens bæredygtighedsansvarlige eller interne og/eller eksterne konsulenter, virksomheden samarbejder med.

5 måneders forløb for

Ledere & virksomhedens medarbejdere

GRØN START

To timers møde
som kickstarter processen (AUG)

Forløbet indledes med et to-timers møde med øverste ledelse for at skabe overblik over forløbet og dets indhold samt at sætte rammen for forløbet og konkretisere det i forhold til Jeres behov.

TEMAER:
Purpose-first Virksomheder,
Helhedstænkning og Radikal Bæredygtighed,
Synergi imellem vækst og trivsel,
Synergi imellem vækst og grøn værdiskabelse, Fremtidens medarbejder er ”in-it-for-the-purpose”.
Human-Nature-Connection.
Open Innovation.

GRØN START

Forløbet sluttes af med evaluering af processen og følges op med en evaluering af den grønne værdiskabelse et halvt år senere.

Spørgsmål du kunne sidde tilbage med?

Svaret på dette spørgsmål afhænger af, hvilket resultat I ønsker at opnå. Men fordi bæredygtighedsagendaen er kommet for at blive, vil virksomheder der går efter den langsigtede og langtidsholdbare effekt være konkurrencedygtige i fremtiden. Og i Bæredygtig Bevidsthed tror vi på, at langsigtet forandring udspringer af de øjeblikke, hvor krop, hjerne og hjerte arbejder sammen, så adfærden giver mening langt ind i fremtiden.

Jo, det tager tid. Men tiden er godt givet ud. For uanset om vi arbejder med bæredygtighed igennem ændring af vores tankegang eller igennem direkte adfærdsændring er bæredygtig omstilling en kompleks og tidskrævende proces. I Bæredygtig Bevidsthed tænker vi ikke ”enten-eller” men ”både-og”. Sætter vi ind begge steder, både i det ydre og det indre, starter vi en synergi-effekt og når længere, hurtigere.

Mange virksomheder har allerede forløb for medarbejdere med fx mindfulness eller andre trivselsfremmende tiltag.  Det særlige ved Bæredygtig Bevidsthed er, at der tilstræbes et stærk synergi-effekt imellem indre og ydre bæredygtighed. Helt konkret kan det ske ved at naturen inddrages i høj grad – hvilket har vist sig BÅDE at øge oplevet trivsel OG øge miljømæssig bæredygtig bevidsthed OG – adfærd. Læs mere i blogindlægget her.

Virksomhedens kultur vil helt klart gradvist påvirkes af, at der foretaget ydre bæredygtige forandringer. Men fordi bæredygtighed udfordrer nogle meget grundlæggende måder at tænke på for os mennesker tager det lang tid før det flytter sig. At skabe et rum for at arbejde med den bæredygtige selvforståelse i organisationens kultur, kan være den hjælpende hånd, der skal til for at skubbe tingene i den bæredygtige retning.

I mange organisationer er bevidstheden om vigtigheden af bæredygtighed allerede høj, både hos ledelsen og i de enkelte medarbejdere. Det er et godt afsæt for bæredygtighedsstrategien.

Men vi hjælper Jer med at implementere strategien og følge den til dørs ved at ruste Jer til at håndtere de barrierer, der opstår undervejs. Og ved samtidig at udnytte de enorme muligheder, den bæredygtige omstilling rummer, for at øge trivsel, sammenhold og mening i organisationen.

Ofte ved vi godt, hvad det rigtige er at gøre, men vi gør det ikke. Her kommer psykologien ind. Bæredygtighed handler fundamentalt set om mennesker. Om menneskers adfærd. Men i lige så høj grad om de indre faktorer, som påvirker vores adfærd. Om at blive bevidste om disse og om at håndtere dem, så de ikke står i vejen for at komme der hen, hvor vi ønsker at bevæge os hen.

Har du yderligere spørgsmål, eller er du nysgerrig på at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?
Kontakt os for en uforpligtende snak om bæredygtig bevidsthed i din virksomhed.