Bæredygtig omstilling kan ruste lederen til fremtiden

Fremtidens leder skal navigere i en verden af hyperkompleksitet og hyperforbundethed. At arbejde med implementering af bæredygtighed udfordrer og potentielt udvikler lederen på netop disse områder, idet bæredygtig omstilling lige præcis kalder ledelsesevner frem, som fremtiden i den grad har brug fo

Implementering af bæredygtighedsstrategi i virksomheden er potentielt krævende og udfordrende men rummer netop derfor store udviklingspotentialer for lederen. Det gør det af flere årsager:

  1. Bæredygtighed er præget af hyperkompleksitet
  2. Ingen kender vejen
  3. Bæredygtighed kræver høj grad af konsistens og autenticitet

Bæredygtighed er hyperkomplekst

Bæredygtig omstilling i virksomheder må omfatte hele værdikæden og involvere mange lag i organisationen. Noget, som virker bæredygtigt fra et perspektiv, rummer måske andre u-bæredygtige konsekvenser set fra et andet perspektiv. Organisationer, som ikke tænker hele vejen rundt, kan blive beskyldt for green-washing. Og virksomhedens grønne leverandører, er måske ikke altid så grønne, som de umiddelbart skilter med.

På grund af den ekstreme grad af kompleksitet, rejser bæredygtig omstilling mange dilemmaer og paradokser, hvilket stiller særlige krav til lederen.

Ingen kender vejen

Al ledelse kræver at man kan gå forrest uden at kende vejen – men her bliver det særligt vigtigt at kunne gå frem med et åbent sind og uden at have svarene. Fordi vi står overfor en global udfordring, vi aldrig tidligere har stået i. Der er derfor ingen, lederen kan læne sig op ad, hvis virksomheden ønsker at være førende indenfor deres felt ift bæredygtighed. Ledelse i bæredygtighed handler om at lægge stenene til vejen, samtidig med at vi går frem ad.

Samtidig vil interessenter afkræve svar og have brug for en tydelig retning.

Bæredygtighed kræver høj grad af konsistens og autenticitet

Det stilles større og større krav til virksomheders grad af konsistens, autenticitet og transparens, når det gælder bæredygtighed. Green-washing eller green-hushing er no-go, såfremt virksomheden vil gøre sig håb om at være med på fremtidens marked.

Fordi værdierne om autenticitet og transparens er så tæt forbundne med bæredygtighed, sætter det ledere af bæredygtighed særligt i søgelyset.

Og så er der en helt overordnet udfordring, som handler om, at man som leder konfronterer folk med noget, de egentlig ikke vil høre. Mange forandringer på arbejdet, kan man lade ligge på arbejdet. Men når det handler om miljøet, social ansvarlighed konfronterer det os ikke kun med udfordringer på arbejdspladsen – men med udfordringer på kloden og i den måde, vi hver især lever på. Et dybt personligt og eksistentielt anliggende.

Udfordringen er at kommunikere bæredygtighedsstrategien, så det ikke bliver en sur og tung pligt eller endnu et krav om forandringsparathed, som i virkeligheden er tvang. For bæredygtighed handler dybest set om det gode liv for alle. Om som leder og som medarbejder at se arbejdspladsen og organisationen i kontekst af de globale udfordringer. Om at få øje på muligheden for i fællesskab at bidrage til en bedre verden. Og tappe ind i den enorme kilde af håb, glæde, mening og frihed, som ligger i sammen at tage de skridt, som er mulige og skabe den forandring, som organisationen har reel indflydelse på.

Læs mere …

Flere artikler

klima-blog-virksomheder

Bæredygtig omstilling kalder på INDRE bæredygtighed

Der er mange gode grunde til, hvorfor knokler-kulturer stadig overlever i vores samfund og i mange organisationer og virksomheder. For vi er oppe imod nogle dybe strukturer i os selv.

Læs mere
klima-blog-virksomheder-3

Bæredygtig omstilling kan ruste lederen til fremtiden

Det stilles større og større krav til virksomheders grad af konsistens, autenticitet og transparens, når det gælder bæredygtighed. Green-washing eller green-hushing er no-go, såfremt virksomheden vil gøre sig håb om at være med på fremtidens marked.

Læs mere
baeredygtighed-ofre

Den dag naturen overtog mit hår

Enhver handlingsændring er en pris at betale. Et offer. Jeg tror, at vejen frem er at blive klar over, hvad vi hver især kan og vil ofre.

Læs mere